portfolio

H2GO - ontwikkeling protype waterstof ombouwkit met test veegmachine

Onder ontwikkeling met steun van: EFRO - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

Holthausen onderkent de behoefte aan een ombouwkit voor de ombouw van traditioneel fossiel aangedreven voertuigen en werktuigen naar waterstof-elektrisch. Uitgaande van brandstofcel- technologie. Omdat dit soort kits niet bestaan en de ombouw van diesel/benzine aangedreven voer- en werktuigen naar waterstof/elektrisch op basis van brandstofcel technologie voor haar geheel technisch nieuw is, wil Holthausen hiervoor zelf een robuuste kit voor ontwikkelen. Zodra het prototype van deze kit ontwikkeld is zal deze met straatveegmachine worden getest in het veld.

Dit project wordt gesteund met subsidie van:

Gesteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

 

 

De firma Holthausen ziet kansen om een substantiële bijdrage te leveren aan de energietransitie op het gebied van onder andere transportbrandstoffen, en e ontwikkelt in dit verband o.a. duurzame waterstoftankstations (NRG Points). Om naast de aanbodkant (tankstation) ook de gebruikskant (duurzaam aangedreven voertuig/werktuig) te ontwikkelen heeft Holthausen haar Waterstof Centrum  opgericht. Vanuit dit centrum verzorgt ze thans de ombouw van zowel diesel als benzine aangedreven voertuigen naar 100% groen gas en naar dual-fuel (veelal vrachtwagens).

Om ook de gebruikskant voor waterstof te ontwikkelen heeft Holthausen behoefte aan een ombouwkit voor de ombouw van traditioneel fossiel aangedreven voertuigen en werktuigen naar waterstof-elektrisch uitgaande van brandstofcel- technologie. Omdat dit soort kits thans nog niet bestaan en de ombouw van diesel/benzine aangedreven voer- en werktuigen naar waterstof-elektrisch op basis van brandstofcel technologie voor haar geheel technisch nieuw is, wil Holthausen hiervoor zelf een robuuste kit ontwikkelen en testen.

De projectuitvoering omvat globaal de volgende werkzaamheden:

  • Opstellen van een plan van eisen / functionele specificatie.
  • Onderzoek sleutelcomponenten ombouwkit
  • Uitwerken schema’s, tekeningen, instructies en procedures ombouwkit.
  • Bouwen prototype uitgaande van afgeschreven diesel aangedreven veegwagen
  • Uitvoeren representatief veldexperiment met prototype

Eindresultaat van het project is een prototype ombouwkit (ontwerp, ombouwinstructies, procedures, etc.) voor ombouw van een dieselaandrijving naar waterstof-elektrische aandrijving op basis van brandstofcel technologie, alsmede een prototype werktuig (in dit geval een veegwagen) waarin deze ombouwkit is toegepast, en waarmee door middel van een veldtest een proof-of-principle van de ombouwkit kan worden verkregen. Het project betreft het door Holthausen verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op de ontwikkeling van een dergelijke kit alsmede het bouwen van eerste prototype op basis hiervan. Dit prototype is gewenst en noodzakelijk om in een veldexperiment onder representatieve omstandigheden en gedurende een representatieve periode te komen tot een proof-of-principle.

Voor het project ontvangen we een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Bekijk de leaflet over dit project via de download link welke hieronder staat weergegeven.

  • Holthausen Veegwagen

direct een afspraak plannen?

Wilt u meer weten over de ombouwmogelijkheden? Plan dan een vrijblijvende afspraak met één van onze specialisten.